Om skolen

Johansen Trafikkskole ble startet i 1967 med en lærer og hjemmekontor.
I dag er vi flere høyt motiverte og offentlig godkjente lærere, samt tre andre ansatte som hjelper til administrativt til det beste for elever og lærere.

Vi søker å gi elevene en best mulig opplæring med stor elevdeltakelse og individuelt tilpasset opplegg. Dette betyr at vi blant annet bruker involverende og problemorientert undervisning som gruppearbeide, diskusjoner og erfaringsutveksling.

Skolen har et stort og et litt mindre klasserom med moderne AV-utstyr til teoriundervisningen.

Vi har trafikksikkerhet for elev og andre i fokus hele veien.