BE – B96

Dette er opplæring som inneholder minst 2 veiledningstimer, 3 t sikkerhetskursvei og et lastsikringskurs.

Gjennomført opplæring gir rett til B96, mellomstor henger vogntogvekt max 4250 kg.

Gjennomført førerprøve tillater BE stor henger, max 7000 kg.

Kurset i lastsikring foregår her på Kongsberg, og stort sett utendørs. Kurset går over 3 skoletimer totalt. Dere må ha på uteklær for dere jobber selv på tre forskjellige stasjoner med å sikre forskjellige typer last.

Denne opplæringen kan inngå i bedriftens HMS-arbeide og sørger for nødvendig kompetanse og dokumentasjon for slikt.