Bedriftsopplæring

HMS-kurs ”bilkjøring i et HMS-perspektiv” 2 timer
Tar for seg miljøaspektet, bedre sikkerhet for den enkelte og lavere risiko.

Sikkerhetskurs på bane
Gir innsikt i bilens aktive og passive sikkerhetssystemer med muligheter og begrensninger.
Kursdeltakeren får økte ferdigheter og innsikt både i egne og bilens begrensninger.
Moro og lærerikt.

Ulykkesberedskapskurs
Praktisk førstehjelpskurs med fokus på “hva gjør vi når ulykka er der?” 4 t.

Miljøvennlig kjøring
(se ECO-driving menyen)

Lastsikringskurs
(lette klasser, 3 timer)
Gir innsikt og kompetanse i sikring av forskjellig typer last, bruk av sikringsutstyr, samt danner et bilde av konsekvenser ved slurv.
Artig og nyttig.

Vi har holdt kurs for:

Siemens Norge

Oljeselskapet Total

FMC Technologies

Kongsberg Kommune

Notodden Kommune

Vi kan også holde kurs på engelsk om ønskelig.