Eco-driving

(miljøvennlig kjøring)

2 timer individuell kjøring

2 timer felles teori

Tar utgangspunkt i hver enkelts kjøremåte, kartlegger det som er bra med fokus på drivstofforbruk og finner områder med forbedringspotensial. Øver litt og kjører så en ny runde med det samme.

Dette gir:
– lavere forbruk, 12%-15% i snitt
– mindre stress
– kjører raskere
– mindre risiko

Vi har kjørt kurs for ansatte i BP og SIMENS i 2008, og har tidligere hatt kurs for Kongsberg kommune og Notodden kommune.